Signer vårt opprop mot uetisk avl av familiedyr!

Å bevisst avle frem syke dyr er ulovlig

 

Ærlig talt

Å bevisst avle frem syke dyr er ulovlig.
Likevel lider tusenvis av familiedyr i Norge som følge av uetisk avl.
Dyrebeskyttelsen Norge setter nå i gang en underskriftskampanje for å legge press på myndighetene til å håndheve dagens lovverk.

Signer vårt opprop mot uetisk avl av familiedyr!